ไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์

suomen kielioppia thaiksi selostettuna.
Saatavilla marraskuussa.
วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563

Kuvaus

ไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์ – suomen kielioppi thaiksi
Suomen kielioppi ja sen termit ovat thaimaalaisille vaikeita, koska kielet ovat hyvin erilaiset. Tämä kirja pyrkii selittämään keskeiset kieliopin termit runsain esimerkein. Kirja soveltuu itseopiskelijalle ja muuten kielestä kiinnostuneelle. Se on erinomainen lisämateriaali käytettäväksi kursseilla, joilla opetetaan suomea ulkomaalaisille.
Hinta 30 € (sis. alv.)

 

ภาษาฟินแลนด์และภาษาไทยแตกต่างกันมาก ทำให้ไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและไม่ง่ายนักสำหรับชาวไทย ในหนังสือไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์เล่มนี้ ผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์ โดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่ายสำหรับชาวไทย และมีตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างภาษาฟินแลนด์กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคู่มือในชั้นเรียนภาษาฟินแลนด์ เพื่อที่จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
หนังสือไวยากรณ์ภาษาฟินแลนด์จะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนราคาหนังสือจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่า 30 ยูโร เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อหนังสือพร้อมวางจำหน่ายแล้ว