Merkinnöistä


Erilaisten ilmausten erottimena >>> ///
 • 1 samaa tai lähes samaa tarkoittavat sanat: yleiskieliset, tavallisimmat ensin / puhekieliset (PK), slangi (S) / törkeä kieli ja alatyyli (V)
 • 2 sana ja sen johdoksia, esim. verbi > adverbi > adjektiivi > yhdyssana > sanonta tai fraasi (ID) eriteltyinä nuolella ( > ) - Järjestys saattaa vaihdella.


 • Viiva ( -, — )
 • 1 erottaa tavallisen adjektiivin vertailuasteet ja jotkin tavalliset vastakohtaparit (asiallinen – epäasillinen)
 • 2 osoittaa muutoksen nominivartalossa (keltainen, keltaise-, kenkä, kengä-)
 • 3 osoittaa verbivartalon (olla, ole-, ol-, mennä, mene-, men-)


 • Sulkeissa on selostusta ja täsmennystä ( ), samoin englanninkielinen osuus on pääasiassa selostusta.

  Huom! Maalaa alue kopiointia varten. Jos haluat kuunnella valinnan, klikaa esiin tullutta kajarin kuvaa.

  Mitään eksaktia tapaa kirjoittaa thaita länsimaisilla aakkosilla ei ole, sillä eri kielissä äänteet muodostetaan eri paikoissa – ja thaissa lisäksi äänenkorkeudellakin on merkitystä erottava tehtävä.

     Ääntämisen korkeusvaihtelut
  kuulee, jos kuulee. Pyydä thaimaalaista ääntämään hankalat sanat ja tee merkintöjä, kuten nuolia, kaaria tms. osoittamaan korkeusvaihtelua esim. seuraavasti: gla i / (lähellä), glai- (kaukana).

  gla i-sana äännetään kaksitavuisena ja loppu on nouseva; glai taas äännetään yksitavuisena suomalaiseen tapaan.

  Tavuraja on yritetty merkitä ääntämisvihjeisiin tyhjällä välillä, mikä auttanee kohtalaisen oikeaan tavupainotukseen.

  Thaissa sanat kirjoitetaan peräkkäin ilman välejä ja konsonantit koristellaan niiden ympärille sijoitettavilla vokaaleilla, jotka voidaan myös jättää kokonaan merkitsemättä (sanansisäisen tavun lopettava a ja konsonanttien välissä oleva o). Tekstissä välejä on lauserajoilla.)

  Sanasto on pyritty valitsemaan Suomessa asuvan thaimaalaisen tarpeita silmällä pitäen. Sanoja on runsaat 50 000 ja lisäksi muutama sanonta ja esimerkkilause – thain sanoja on saman verran, mutta synonyymejä vähemmän. Englanniksi selitetään yleensä suomalaisia ilmauksia.

  Ongelmia
  Thaissa on samalta kuulostavia sanoja, joilla on aivan eri merkitys ja eri kirjoitusasukin. - Joillekin hankalille sanoille on onneksi vastineita, esim. koira (maa_a) on myös sunak. Samalta kuulostavat myös hevonen ja tulla.– Puhuessa tilanne ja lauseyhteys auttavat ymmärtämään, mistä on kyse, kuten muissakin kielissä.

  Kehitys
  Tätä materiaalia kehitellään jatkuvasti, joten jos et löydä hakusanaasi tänään, se saattaa löytyä jo huomenna.
  Virheistä emme vastaa, mutta korjaamme ne heti, kun tiedoksi tulevat.

   

  LYHENTEISTÄ

  S = slangi

  PK = puhekieli

  V = vulgaari eli hävytön ilmaus, ns. tuhma sana

  ID = idiomi, fraasi, sanaparsi

  SP, URH = urheilu

  KO = kielioppi

  MED = medicine, lääketieteeseen liittyvä

  DEN = hammaslääketiede

  ANAT = anatomia

  KAUP, EKON = liike-elämän kieltä

  L, JUR, LAW= laki, juridiikka

  MAT = matematiikka